ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Електронно обучениеФА разполага със система за електронно обучение moodle