ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Хронология  • 07.08.1974 г. - с Разпореждане на Министерски Съвет №159/07.08.1974 г. се създава Факултет Автоматика ФА в с...


    прочети повече >>

    Началото    Факултет Автоматика е създаден с Разпореждане №159 от 07.08.1974 на МС и е включен в структурата на ви...


    прочети повече >>