ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Контакти ФА 

Декан

доц. д-р Цоньо Славов

тел.: + 359 2 965 34 17, каб. 2350

E-mail: ts_slavov@tu-sofia.bg

 

Деканска канцелария

маг. инж. Мая Стойчева

тел.: + 359 2 965 24 06, каб. 2340

E-mail: maiast@tu-sofia.bg

 

Студентска канцелария

маг. инж. Соня Асенова
маг. Камелия Манова

тел.: + 359 2 965 26 12, каб. 2325

E-mail: fa-umo@tu-sofia.bg