ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Оперативна работа на факултетаКОМИСИЯ ПО УЧЕБНА РАБОТА, КАЧЕСТВО, АТЕСТАЦИЯ И АКРЕДИТАЦИЯ 

(утвърдена на ФС на ФА - протокол № 7/ 15.03.2023 г. ...


прочети повече >>

За факултетаФакултет Автоматика (ФА) е създаден през 1974 г.

Обучението във ФА е в образовател...


прочети повече >>

Факултетни отговорнициФакултетет отговорник Алумни - гл. ас. д-р Николина Стефанова Петкова

Факултетен отговорник ЕСТНК - доц. ...


прочети повече >>