ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

alumniФакултет Автоматика се гордее със своите възпитаници, с които поддържа непрекъсната обратна връзка. Нашите възпитаници помагат за усъвършенстването на обучението на бъдещите инженери и развитието на лабораторната база. Съвместно с преподавателския състав удовлетворяват потребностите на индустрията за научни, технологични решения в областта на автоматизацията и информационните технологии.