ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Справочник на първокурсникаМоже да изтеглите Справочника на първокурсника 2018-2019 от тук.

...


прочети повече >>

Специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАОбразователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”

Форма на обучение: редовно и задочно

...


прочети повече >>