ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

МУ и ПД РезултатиНа свое заседание на 15.02 СК на ФА по програмам МУ и ПД реши:

Средствата по програмата за ФА се разпределят между следните ...


прочети повече >>

Работни документи- Заповед на Декана на ФА за назначаване на структурна комисия.


прочети повече >>


Важни срокове и документи за кандидатстване
В срок до 04.02.2021 г., 15:00 часа, всички кандидати трябва да изпратят на адрес v-slavov@tu-sofia.bg изискуемите по програмата докум...


прочети повече >>

Често задавани въпроси и отговориПоставени въпроси и отговорите им, свързани с Национална програма „Млади учени и постдо...


прочети повече >>

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ  

1. Определени от СК точки на кандидатите по критериалната система.

2.
прочети повече >>