ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Международна конференцияОрганизационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в единадесетото издание на   Международна научна конференция „Автоматика, ФА" провеждана в рамките на „Дни на науката"  на Технически университет – София.

Конференцията ще се проведе от 3ти до 5ти юни 2022 г.

Тематиката на конференцията покрива направленията:

биоелектроинженерство; електрозадвижване и автоматизация на машини; индустриална управляваща техника; информационна измервателна техника; робототехнически системи; системи и управление; теоретична електротехника.

За първа година имаме удоволствието да ви поканим да участвате и с доклад в областта на приложенията на изкуствения интелект.
Участието в конференцията е присъствено или дистанционно.
Крайният срок за регистрация и подаване на доклад е 28.02.2022 г.

Към сайта на конференцията