ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Международна конференцияОрганизационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в 9-та  Международна научна конференция „Автоматика, ФА" и Лятна школа по Теоретична електротехника (съпътстващо мероприятие на ISTET и конференция Автоматика`2020), провеждана в рамките на „Дни на науката"  на Технически университет – София.

Тематиката на конференцията покрива направленията:

биоелектроинженерство; електрозадвижване и автоматизация на машини; индустриална управляваща техника; информационна измервателна техника; робототехнически системи; системи и управление; теоретична електротехника; електромагнитна съвместимост.

 

Към сайта на конференцията