ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Международна конференцияОрганизационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в IEEE CONFERENCE 2023 INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS, ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ICARAI).   Конференцията продължава единадесет годишната традиция на Конференция Автоматика и се провежда в рамките на „Дни на науката" на Технически университет – София.

Конференцията ще се проведе от 16ти до 19ти юни, 2023 г.

Тематиката на конференцията покрива направленията:

Applications of Artificial Intelligence
Bioelectrical engineering
Electrical drives and machine automation
Industrial engineering and automation
Information measurement technology
Robotics systems
Control systems engineering
Theoretical electrical engineering

Всички приети доклади ще бъдат подадени за публикуване в IEEE Xplore (ISBN: 979-8-3503-0035-2) и индексрани в SCOPUS
Участието в конференцията е присъствено или дистанционно.
Крайният срок за регистрация и подаване на доклад е 31.03.2023 г.
Важни дати:
 

Регистрация качване на доклад

31.03.2023

Подаване на преработен доклад след рецензия

05.05.2023

Първо решение на рецензентите

24.04.2023

Краен срок за плащане на такса

30.04.2023

Публикуване на програма

10.06.2023

Повече информация можете да намерите на страницата на конференцията.
ПОКАНА