ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Международна конференцияОрганизационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в VI-та Международна научна конференция „Автоматика 2017, ФА”, провеждана в рамките на „Дни на науката”  на Технически университет – София.

Тематиката на конференцията покрива направленията:

биоелектроинженерство; електрозадвижване и автоматизация на машини; индустриална управляваща техника; информационна измервателна техника; робототехнически системи; системи и управление; теоретична електротехника.

 

Към сайта на конференцията