ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Най-добър младежки стартъп в България 2024Конкурс за Най-добър младежки стартъп в България 2024

Уважаеми студенти на Технически университет – София,
С удоволствие ви представяме един изключителен шанс да изявите своите
предприемачески идеи и да допринесете за иновационния дух в България. От 15 януари
2024 г. стартира Национален конкурс "Най-добър младежки стартъп в България 2024",
инициатива, която цели да подкрепи и развие бизнес идеите на младите хора в нашата
страна.
Конкурсът, който се провежда с активната подкрепа на Министерство на иновациите
и растежа и 40 партньорски организации, цели да псотрои основите основите за нов
финансов инструмент, който ще подпомага стартъпи, разработени от студенти и докторанти
с участието на преподаватели. Вашите идеи могат да бъдат трансформирани в успешни
бизнес начинания с помощта на нашата 11-седмична обучителна програма и менторство от
опитни инвеститори и предприемачи.
Ако сте на възраст между 18 и 29 години и имате бизнес идея или вече развивате
свой стартъп, не пропускайте възможността да кандидатствате до 15 март 2024 г.
Подробности за критериите и процеса на кандидатстване можете да намерите на уебсайта
на конкурса: https://www.startup-competition.fmfib.bg и впресъобщение от 15 януари 2024
г.: https://www.fmfib.bg/bg/news/265
Според последните проучвания, България заема водеща позиция в ЕС по отношение
на предприемаческите нагласи сред младите хора. Това е възможност да се присъедините
към редиците на тези иновативни младежи и да допринесете за още по-силното бъдеще на
нашата страна.