ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Магистърска програма ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕЗа учебната 2017 / 2018 г. факултет Автоматика предлага магистърска програма "Вградени сист...


прочети повече >>

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА - ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕНова магистърска програма ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

За магистърската специалност "Вгр...


прочети повече >>

АВТОМАТИКА, ИФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАМогат да кандидатстват всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки, 
прочети повече >>


Магистърски специалности 

Факултет Автоматика предлага три магистърски специалности: "Автоматика, информ...


прочети повече >>

СИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕМогат да кандидатстват всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки, 
прочети повече >>