ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

ПрограмаСтартира третия етап от националната програма "Млади учени и постдокторанти".
ФА обявява за открита процедурата по кандидатстване.

Срокът за подаване на документи
е 15:30 часа на 04.02.2021. Повече информация можете да намерите тук .