ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Втори етап на НП "Млади учени и постдокторанти -2"ФА обявява началото на втори етап от Националната програма "Млади учени и постдокторанти -2". По програмата могат да кандидатстват всички отоговарящи на нанционалните изисквания за допустимост и в съответствие с приетата от ФА методика.
Повече информация можете да намерите ТУК.