ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Стажантски програми за студенти на ФАПрез 2020 стартира поредния етап на програмата Студентски практики на МОН, в която ТУ-София е отново участник. Студентоите от ФА могат да кандидатстват по програмата, в която места за стажанти предлагат и партньори на факултета от бизнеса:
- УНИТЕХ-КОНТРОЛ ЕООД http://www.unitech-bg.com/ предлага позиции в областта на техническия контрол https://praktiki.mon.bg/jobs/4480/praktikant-tehnicheski-kontrol.html
- КОСТАЛ СОФИЯСОФТ БЪЛГАРИЯ ЕООД (www.kostal.com) предлага позиции подходящи за студентите на ФА
https://praktiki.mon.bg/companies/kostal-sofiyasoft-bulgariya-eood.html