ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Дистанционно обучениеСъгласно заповед 946/18.03.2020г. на Ректорa на Техническия университет – София се извършва дистанционно обучение. Платформата за дистанционно обучение на ФА се намира на адрес: https://fa.tu-sofia.bg/moodle/

 Важно: за повече информация вижте ТУК и ТУК!