ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

ПОКАНАФакултет Автоматика и Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД
канят всички студенти на откриването на съвместната инициатива "Кока Кола Академия"
на 20.02.2020 г. от 14:30 часа в зала 2140.
Кока Кола академия цели да подкрепи кариерноторазвитие и развиването на допълнителни компетенции
на студентите от 3ти и 4ти курс. Структурираната програма за учене се състои от пет сесии, които успешно съчетават теория и практика.
Програмата на академията включва:
- провеждане по 1 лекция от представители на мениджмънта на Кока-Кола ХБК България АД
- осигуряване посещение в Производствен център Банкя или Производствен център Костинброд на Кока-Кола ХБК България
- организиране и провеждане на тренинг за развиване на меки умения на тема Ефективна бизнес комуникация
- организиране на бизнес казус за работа в екипи на състезателен принцип
- предоставяне на възможност за кандидатиране за лятна стажантска програма или за стартова позиция в Кока-Кола ХБК България