ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

ПОКАНА ЗА СЕМИНАРУважаеми колеги - преподаватели и студенти,

На 13-ти Ноември 2019 от 9:00 часа В ХОТЕЛ
„ХОЛИДЕЙ ИН" - София, ще се проведе
дискусия "ДЕН НА ТЕХНИКАТА" по
електроизграждане със специалисти на
световните лидери SOCOMEC - Франция и TERASAKI -
Япония. Осигурен е аудио-симултантен
превод.
Подробна програма на събитието можете да намерите тук.
Желаещите да присъстват могат да заявят това на телефон:
(+359 2) 9310397, (+359 2) 8315678, +0887 877 002