ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

ПОКАНАПОКАНА

Откриване на учебната 2019/2020 учебна година в Технически университет – София,

факултет Автоматика

 

На 24.09.2019 г. /вторник/, от 10.00 ч. между учебен блок 1 (Ректорат) и учебен блок 2 на Технически университет – София, Ректорът на университета чл.- кор. проф. дтн Георги Михов тържествено ще открие новата академична година.

https://tu-sofia.bg/newsEvents/16916/Otkrivan%D0%B5-na-akad%D0%B5michnata-2019-2020-godina-v-T%D0%B5hnich%D0%B5skiya-univ%D0%B5rsit%D0%B5t-Sofiya

На 24.09.2019 г. /вторник/, от 11.00 ч. в зала 2200 (учебен блок 2 на Технически университет – София), Академичното ръководство на факултет Автоматика (Деканът и Зам. Деканите на факултета, както и ръководител катедри АЕЗ, АНП, ЕИТ, СУ и ТЕ) ще приветства студентите, курс 1, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ с новата учебна година.

 

Заповядайте!