ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

СТАЖ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В АНГЛИЯСТАЖ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В АНГЛИЯ

Факултет Автоматика и G`s Group предлагат възможност за летен стаж за студентите от факултета. Стажът ще се проведе от 1.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в базата на компанията, която се намира в град Или (60 мили от Лондон). Стажът ще се проведе в инженерния отдел на компанията, където студентите ще изпълняват с помощта на ментори задачи свързани с поддръжка и превенция на машините, управление на складови входно-изходни потоци, изпитване и управление на хидравлични и пневматични системи и др. инженерни задачи според желанията и възможностите на практиканта. Стажът е платен! Всеки стажант ще получава по 7,90 £/час за 40 часова работна седмица и по 9,38 £/час за всеки час над четиридесетия (тези часове са по желание на стажанта). С подкрепата на програма ЕРАЗЪМ + и сключеният двустранен договор между ФА и G`s всеки стажант ще получи допълнително стипендия по 720 €/месец за трите месеца стаж. G`s осигуряват възможност настаняване на стажантите в двойни стаи за 56,85 £/седмица (вкл. всички разходи). Проведеният стаж ще се признава от ФА като част от задължителната лятна практика за студентите от първи и трети курс. С всеки стажант компанията ще подпише трудов договор.

G`s GROUP предлага 2 свободни места за студенти от първи, втори и трети курс за лято 2020 г. Срокът за кандидатстване е 28.02.2020 г. Документи за кандидатстване: автобиография.

За повече информация:

доц. д-р Владислав Славов - Факултетен координатор по програма ЕРАЗЪМ+  

 email: v-slavov@tu-sofia.bg,

 тел: 029652557