ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри 2020 г.Ръководството на факултет АВТОМАТИКА кани завършилите инженери (бакалаври и магистри) от специалности АИУТ и ВСУ от Випуск 2019 на тържественото връчване на дипломите за висше образование.

Тържеството ще се състои на 11.02.2020 год. (вторник) от 13.30 часа в зала 2140.

Получаването на тогите ще става срещу лична карта от 12:30 часа в блок 2 зала 2114Г.
Абсолвентските шапки се продават в книжарницата на блок 1.

Изтегли поканата.

 

 Декан ФА: доц. д-р Н. Николова