ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Уъркшоп Машинно обучениеМатериалите може да се изтеглят от тук: https://uapt33090-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/petia_ua_pt/EgQke7iQ5O9Bg5b6Vfuuw2wBobS5nX0Rnjm4WijDvF-04g?e=YdYxiN