ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Работни документи Работни документи

 =================================================

- Заповед на Декана на ФА:   Заповед на Декана на ФА за назначаване на структурна комисия

- Методика: МЕТОДИКА за класиране на кандидатите и определяне на месечните възнаграждения за участие в НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ във ФА

- Приоритетни области НСРНИ до 2030 г. : ЛИНК