ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ  

1. Определени от СК точки на кандидатите по критериалната система.

2. Протокол 3 от заседание на СК на ФА - решение за класиране за 2018 г.

3. Доклад от председателя на СК на ФА с класиране на кандидатите за 2018 г.