ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Оперативна работа на факултетаКОМИСИЯ ПО УЧЕБНА РАБОТА, АКРЕДИТАЦИЯ И АТЕСТАЦИЯ

доц. д-р Весела Ангелова Карлова-Сергиева, зам.-декан ФА

председател и членове:

1. гл. ас. д-р  Дочо Цанков Цанков, катедра АЕЗ

2. доц. д-р Станислав Енчев Енев, катедра АНП

3. гл. ас. д-р Борис Боянов Киров, катедра АНП

4. доц. д-р Николай Симеонов Стоянов, катедра ЕИТ

5. гл. ас. д-р Иван Митков Трушев, катедра ТЕ

6. доц. д-р Цоньо Николаев Славов, катедра СУ

 

КОМИСИЯ ПО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ 

доц. д-р Владислав Деянав Славов, зам.-декан ФА

председател и членове:

1. ас. д-р Марин Милков Жилевски, катедра АЕЗ

2. доц. д-р Станислав Енчев Енев, катедра АНП

3. гл. ас. д-р Борис Боянав Киров, катедра АНП

4. доц. д-р Георги Сашов Милушев, катедра ЕИТ

5. гл. ас. д-р Николина Стефанова Петкова, катедра ТЕ

6. доц. д-р Александър Каменов Ищев, катедра СУ

 

КОМИСИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

доц. д-р Нина Георгиева Николова, декан ФА

председател и членове:

1. проф. д-р Тодор Стефанов Йонков, ръководител катедра АЕЗ

2. доц. д-р Васил Тотев Гълъбов, ръководител катедра АНП

3. проф. д-р Пламен аринов Цветков, ръководител катедра ЕИТ

4. доц. д-р Снежана Димитрова Терзиева, ръководител катедра ТЕ

5. доц. д-р Теофана Тодорова Пулева, ръководител катедра СУ

6. доц. д-р Весела Ангелова Карлова-Сергиева, зам.-декан ФА

7. доц. д-р Владислав Деянав Славов, зам.-декан ФА