ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Магистърски специалности 

Факултет Автоматика предлага три магистърски специалности: "Автоматика, информационна и управляваща техника", "Системи за енергоефектвно управление", "Вградени системи за управление". 

Магистърското обучение във факултет Автоматика се провежда в редовна и задочна (платена) форма на обучение. Като срокът на обучение е 1,5 години.