ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: запознаване със спецификата на роботите като обекти за управление, получаване на знания и умения за решаване на инженерни задачи по планиране на движенията и изграждане на системи за управление на роботи и  анализиране и изследване поведението им чрез моделиране и симулиране.