Светът на науката и техниката е пълен със сигнали и данни, получени от различни физически процеси – температури, налягания, вибрации, радарни и сонарни, звукови, оптични и много други. Цифровата обработка на сигналите е науката за използване на компютрите за обработка на тези данни с цел извличане на необходимата ни информация. Съществуват много методи за обработка – корелационен и спектрален анализ, филтрация, компресия и много други. Цифровата обработка на данни и сигнали е изключително мощна технология, която оформя научно-техническия прогрес през 21-ви век.