Разглеждат се различни индустриални комуникационни системи.