Teams

Електротехнически факултет препоръчва като основно средство за дистанционно обучение да се използва Microsoft Teams (Office 365).

Всички студенти и прeподаватели от ТУ-София, могат да се регистрират

в Office 365 (Teams) чрез email адресите си от домейна  @tu-sofia.bg.

Щракнете върху http://teams.microsoft.com/, за да отворите ресурса.