Електрически апарати 2
(ЕА 2)

Във втората част на курса по електрически апарати са обхванати въпроси от електрическа изолация, електрическа дъга и електрически контакт.