Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София
в съответствие с изискванията на бизнеса

Бенефициент:  Технически университет - София 
Източник на финансиране:  ЕСФ - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
Дата на решение на договарящия орган:  19.12.2012 
Начална дата:  23.04.2013 
Дата на приключване:  23.06.2015

Курсове 
Автоматизирано електрозадвижванеИнформация
Автоматизирани системи в електроснабдяването на промишленосттаИнформация
Екология и възобновяеми източници на енергияИнформация
Електрически апаратиИнформация
Електрически апарати за високо напрежениеИнформация
Електрически машини 1Информация
Електрически машини-1 Информация
Електрически машини 2 Информация
Електрически машини-2Информация
Електрически машини с електронно управлениеИнформация
Електрическа част на електрически централи и подстанцииИнформация
Електрически транспортИнформация
Електротехника и електроникаИнформация
ЕлектрообзавежданеИнформация
ЕлектроенергетикаИнформация
Електрически мрежи на населени местаИнформация
Електрически мрежи и системиИнформация
Електротехнически материалиИнформация
Енергийноефективни електрозадвижванияИнформация
Измерване, контрол и комуникации в електроенергетични системиИнформация
Изпитване на електрически съоръженияИнформация
Компютърно конструиране на електрически машиниИнформация
Компютърно моделиране на полета и процесиИнформация
Компютърни системи за изпитване на електромеханични устройстваИнформация
Комутационна техникаИнформация
Координация и диагностика на електрическата изолацияИнформация
Механична част на електропроводиИнформация
Мониторинг и диагностика на електрически машиниИнформация
Осветителна и инсталационна техникаИнформация
Проектиране на електрически централи и подстанцииИнформация
Проектиране и експлоатация на релейни защитиИнформация
Режими и експлоатация на електрически централиИнформация
Режими на електроенергийните системиИнформация
Релейна защита и автоматикаИнформация
Системи за диспечерско управлениеИнформация
Техника на високите напрежения Информация
Управление на електрически разпределителни уредбиИнформация
Управление на технологични процеси по разход на енергияИнформация