Курсове 
Управление и автоматизация на електрически транспортни средства
Практическа схемотехника в електрическия транспорт
Електроснабдяване на електрическия транспорт
Енергетична технология и екология бак.
Тягови подстанции и контактни мрежи
Електрическа тяга
Проектиране на електрическата част на електрически транспортни средства
Осветителни уредби
Електромагнитна съвместимост в електроснабдителните системи
Автоматизирани системи в електроснабдяването на промишлеността
Електрообзавеждане на производствени процеси
Техническа експлоатация на електрически уредби в промишлеността
Автоматизация на ЕЕС