ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ “МИТ – 2018” 

Организационният комитет на МНК „МИТ-2018“ има удоволствието да Ви покани да участвате в Младежка научна конференция МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ “МИТ – 2018”, която ще се проведе на 8 и 9 ноември 2018 г. в Библиотечно-информационния център (БИЦ) на Технически университет – София. Младежката научна конференция МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ “МИТ – 2018” се организира от Технически университет – София, Машиностроителен факултет на ТУ-София, Фондация "ЕВРИКА" и Федерация на научно-техническите съюзи.

Покана за конференцията.

 Приетите доклади ще бъдат публикувани в "Българско списание за инженерно проектиране". Конференцията е без такса за правоучастие. За повече информация или въпроси посетете уебсайта на конференцията http://mf.tu-sofia.bg/mit/ или пишете на e-mail mit@tu-sofia.bg