ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Проект по CEEPUSФакултет Автоматика се включи като партньор в международната мрежа на CEEPUS проекта 
"CIII-BG-1103-02-1718-M-109212 - Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management"
В проекта участват 19 партньора от 11 държави от Централна и Източна Европа.
Повече за проекта можете да научите на: http://ceepusmodcad.ubt-uni.net